Privacy beleid (AVG)

Villa Oniriko, gevestigd in Mariou (Kreta | Griekenland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Villa Oniriko Mariou Prinsbisdomstraat 8a 6121 JG Born (NL) T. +31 46 426 4354 | M. +31 6 224 90 529

Albert Salden is de Functionaris Gegevensbescherming van Villa Oniriko. Hij is te bereiken via of bovenstaande telefoonnummers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Villa Oniriko verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen bijzondere gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Villa Oniriko verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Villa Oniriko verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben door belastingwetgeving.
  • Sturen van een nieuwsbrief waarvoor je jezelf ten alle tijden kan afmelden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Villa Oniriko maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Villa Oniriko bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren jouw gegevens 7 jaar omwille van Nederlandse en Griekse belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Villa Oniriko verstrekt geen gegevens aan derden anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Villa Oniriko gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen naar . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Villa Oniriko wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Villa Oniriko neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via . Villa Oniriko heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Villa Oniriko / 01-01-2021