Disclaimer

Disclaimer voor Villa Oniriko

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Villa Oniriko, opgesteld door de eigenaren Ine de la Brassine en Albert Salden. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa Oniriko is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Villa Oniriko.

Juistheid gegevens

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een nauwkeurige weergave. Fouten die daarbij ontstaan en duidelijk herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, kunnen nooit leiden tot aanspraken op deze prijzen

Villa Oniriko streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Villa Oniriko aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die staat op extrne websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Villa Oniriko op deze pagina.

Villa Oniriko
Ine de la Brassine & Albert Salden
Prinsbisdomstraat 8a, 6121 JG Born

Versie : 01-01-2021